David Folch Flórez

Nascut a Barcelona el 1975, casat i pare. Farmacèutic

FORMACIÓ REGLADA

2006. Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona

1998. Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA – PUBLICACIONS

2009/2019. Col·laborador extern del Centre Tecnològic de Transferència de Calor CTTC-UPC. Terrassa

2014. World Congress on Computational Mechanics. Barcelona

2012. Conference on Modelling Fluid Flow. Budapest

– Building proper invariants for eddy-viscosity subgrid-scale models. 2015. Physics of Fluids 27(6):065103. F.Xavier Trias, David Folch, A. Gorobets, A. Oliva

– Spectrally-Consistent Regularization of Navier–Stokes Equations. 2018. Journal of Scientific Computing DOI: 10.1007/s10915-018-0880-x. F.Xavier Trias, David Folch, A. Gorobets, A. Oliva

– Llibre de la Destrucció (2010) 256 pàgines. Edicions Saragossa. David Folch

– Paraula d’Irena (2011)  144 pàgines. Edicions Saragossa.  David Folch

– L’Institut d’Estudis Ibers crea un equip de recerca. 2014. Terme, Revista d’Història 29 (p.61). Carme J. Huertas, David Folch

– www.ibers.cat

@davidfolch75