David Folch Flórez

FORMACIÓ REGLADA

Llicenciat en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. 1998

Llicenciat en Física per la Universitat de Barcelona. 2006

PUBLICACIONS

– Llibre de la Destrucció (2010) 256 pàgines. Edicions Saragossa. David Folch

– Paraula d’Irena (2011)  144 pàgines. Edicions Saragossa.  David Folch

– Spectrally-consistent regularization modeling of wind farm boundary layers. Conference on Modelling Fluid Flow. “Conference proceedings: Conference on Modelling Fluid Flow: CMFF’12: the 15th event of international conference series on fluid flow technologies held in Budapest”. Budapest: 2012, p. 96-103. F.Xavier Trias, David Folch, A. Gorobets, A. Oliva

– On the blending of regularization and large-eddy simulation. European Conference on Computational Fluid Dynamics. “11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI); 5th European Conference on Computational Mechanics (ECCM V); 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics (ECFD VI): all sessions and papers; July 20-25, 2014, Barcelona”. Barcelona: International Association for Computational Mechanics (IACM), 2014, p. 1-12. F.Xavier Trias, David Folch, A. Gorobets, A. Oliva

– L’Institut d’Estudis Ibers crea un equip de recerca. 2014. Terme, Revista d’Història 29 (p.61). Carme J. Huertas, David Folch

– Corpus informatizado de la lengua ibérica y herramientas de trabajo. 2015. II_Jornadas_Lengua_Iberica. Euskeraren Jatorria. David Folch

– Building proper invariants for eddy-viscosity subgrid-scale models. 2015. Physics of Fluids 27(6):065103. F.Xavier Trias, David Folch, A. Gorobets, A. Oliva

– Spectrally-Consistent Regularization of Navier–Stokes Equations. 2018. Journal of Scientific Computing DOI: 10.1007/s10915-018-0880-x. F.Xavier Trias, David Folch, A. Gorobets, A. Oliva

– Subgrid-Scale Model Based On the Invariants of the Gradient Model Tensor, in: WCCM-ECCOMAS2020. D. Folch, F. Trias, A. Gorobets and A. Oliva. 2021. URL https://www.scipedia.com/public/Folch_et_al_2021a

– www.ibers.cat